Vete escaleert op Weissensee

 

 

Het peloton staat in brand na de tumultueuze finale van het KPN ONK. Die leverde vier rode kaarten op, maar ook heel veel discussie. De gebeurtenissen op de Weissensee zijn een gevolg van een langslepende vete tussen de teams van Royal A-ware en AB Vakwerk, of misschien beter gezegd: tussen Royal A-ware en Gary Hekman. Hoe het verder moet, weet eigenlijk niemand.

De trieste balans van een middagje ONK op de Weissensee leverde een uniek resultaat op. Vier rode kaarten in één wedstrijd, waarvan voor het eerst in de historie liefst twee rode kaarten voor één en dezelfde rijder. Die ‘eer’ viel Arjan Stroetinga ten deel. De andere kaarten waren voor Rick Smit en Simon Schouten.

Voor het eerst ook kwam hoofdscheidsrechter Nelie Schouten persoonlijk de pers te woord staan om tekst en uitleg te geven over de opgelegde straffen. Dat was niet overbodig, want er gebeurde van alles tussen twee ploegen die elkaar al langer naar het leven staan op het ijs. ’’We hebben veel zelf waargenomen, maar we hebben ook veel beeldmateriaal kunnen bekijken om onze waarneming te verifiëren’’, stelde Schouten.

Valpartij
Wat zij zagen, was eigenlijk best helder. In de finale zocht Gary Hekman zijn weg naar voren aan de rechterkant. Daar was duidelijk zichtbaar een arm van Simon Schouten die Hekman naar buiten slingerde. Die bleef desondanks staan en stuitte vervolgens op Arjan Stroetinga, waarvan de scheidsrechters oordeelden dat die van zijn lijn afweek. Dat leidde uiteindelijk tot een valpartij van Stroetinga en Rick Smit, waarna achter de finishlijn zowel Smit als Hekman verhaal kwamen halen bij Stroetinga. Dat leverde een handgemeen op.

’’Naar die waarnemingen hebben wij geoordeeld’’, aldus Schouten. ’’Simon Schouten was de eerste aanstichter. Voor de schouderduw waarmee hij Gary Hekman uit positie bracht heeft hij een rode kaart gekregen. Arjan Stroetinga kreeg die voor het incorrect afwijken van zijn lijn waardoor hij een andere rijder benadeelde. Daarnaast krijgen zowel Stroetinga als Smit een rode kaart voor het handgemeen achter de finish.’’

Stoom uit de oren
Op het ijs waren de rapen gaar. Hekman en Smit zochten briesend van woede Stroetinga op, maar na een fikse duw werden de twee partijen met enige moeite weer gescheiden. Maar bij de hele brigade van Roy Boeve kwam de stoom uit de oren. ’’Dit gebeurt zo vaak bij Hekman’’, sprak Boeve vertwijfeld. ’’Hoe moet ik die jongen nou nog motiveren als hij elke week op dergelijke manier wordt afgestopt?’’

2018-27jan val.jpg
Foto : Glenn Wassenbergh

Hekman wilde zelf geen commentaar leveren, Stroetinga was zuinig met zijn woorden. ’’Wij wilden langs de rechterkant, waar het ijs beter was. Als je er dan nog lang wilt, is er gewoon geen ruimte. Hekman wilde door een gaatje waar dat niet kon, zat zelfs achter mij. Dan mag ik mijn lijn kiezen. Als hij er dan toch langs probeert te komen en valt, is dat niet mijn schuld.’’

Woedend
Teun Breedijk, teammanager van AB Vakwerk, was woedend. ’’Als je zo omgaat met je sport, als je dit gedrag vertoont als team, dat moeten we als sport niet tolereren. Wat mij betreft mogen ze die ploeg de rest van het seizoen schorsen. En dat zeg ik niet uit emotie. Het is schandalig wat ze doen.’’

Wat er op het ijs gebeurde, heeft niets meer met sport te maken, vervolgde Breedijk. ’’Schouten en Stroetinga zijn toch goed genoeg om op eigen kwaliteit te winnen, op een faire manier? Maar dit is vanuit Royal A-ware specifiek gericht op Gary Hekman. Dat gebeurt vaak, en Jillert Anema is daar de aanstichter in. Ik vind het schandalig dat hij zo omgaat met zijn sportmensen.’’

Er is inderdaad oud zeer tussen Hekman en Anema. Dat kwam vorig seizoen al tot uiting in de gang van zaken rond de mass start en leverde ook al eerder een confrontatie op bij de marathon. De oorsprong zou zelfs goed kunnen liggen in de houding van Anema bij het NK na het overlijden van Sjoerd Huisman. Hekman vond dat destijds respectloos.

Kwaad tot erger
Hoe het verder gaat, kan Breedijk nog niet zeggen. ’’Maar dit gaat natuurlijk van kwaad tot erger. Dat stopt niet na vandaag. Daarom gaan wij eerst overleggen met de directie van AB Vakwerk om te bepalen of we hier nog blijven of niet. Ja, wij overwegen inderdaad niet meer te starten. Op deze manier rijden is ondoenlijk.’’

Wat de gevolgen zijn van de rode kaarten is op dit moment nog niet duidelijk. ’’Wij hebben in ieder geval protest aangetekend tegen de kaart van Rick Smit’’, stelt Boeve.

Over de strafmaat kon Nelie Schouten in ieder geval nog geen uitspraak doen. ’’Wij leggen de kaarten op en wat de scheidsrechterscommissie er mee doet, is aan hen. Dat moet binnen één of twee dagen wel bekend zijn, in ieder geval voor de Alternatieve Elfstedentocht van woensdag.’’

Overleg
Opvallend is wel dat Schouten pleit voor overleg tussen de twee betrokken teams. ’’Maar het is niet aan mij die twee ploegen bij elkaar te brengen. Dat is iets voor de competitieleider of voor andere mensen binnen de KNSB. Ik vind echter wel dat het verstandig is nu iets te doen. Op kunstijs zijn de afgelopen tijd ook regelmatig mensen bestraft voor een aantal zaken. Als we op die manier de sport bedrijven, lijkt mij dat geen goede zaak. En in dit geval kun je met sancties wel veel bereiken, maar je neemt uiteindelijk niet de wortel weg.’’

Schouten sloot bovendien niet de ogen voor de realiteit. ’’Al er al geen vete was tussen deze twee ploegen, dan is die er nu wel. Escalatie moeten we voor zijn.’’

Door Eric Korver – Laatste update op 27 jan om 18:23